"Antonius"
Izdelava pastirskih flavt in piščali

Ali še piskaš slovenski pastir?


 • Kanela - Arundo donax

  Ljudje ob obali dobro poznajo to kulturno rastlino, ki jo že stoletja uporabljajo za najrazličnejše namene. Iz kanele so nastale uglašene flavte in lesene okarine z lepim, nežnim zvokom.

  Vetrni zvončki v Mozirskem gaju so največji v Evropi in drugi največji uglašeni zvončki na svetu. Sestavlja jih 5 aluminijastih cevi s premerom 180 mm, skupna teža z konstrukcijo vred je 535 kg, višina pa 11 m in 53 cm. Uglašeni v C - G - A - D - E.

  Lesene jaslice so izdelane iz orehovega, smrekovega in bukovega lesa.
  Ročno žagano, premaz laneno olje. Za naročilo pokličite: 070 349 005

 • F - Pentatonična flavta

  Flavta, narejena iz kanele je uglašena v F - pentatonični lestvici.
  Želim, da bo v veselje za staro in mlado, saj se igranja na flavto lahko nauči vsak, ki to želi in ima vsaj malce vztrajnosti.
  Notni zapisi:
  Marko skače
  Čuk se je oženil
  Izidor ovčice pasel
  Vse kaj lazi

  ZA OTROKE, KI IMAJO OB PREHODU V OSNOVNO ŠOLO ŠE NEKAJ TEŽAVIC, KAJ JE LEVA, KAJ DESNA.

  Ena luštna družinska pesmica: očki, mamice, dedki, babice, strici tete ... pomagajte!!!

  MOJA DESNA ROKA ( Didaktična pesem )Nazaj k naravi - Vas zanima?


Zvok ima moč, da nam pomaga pri zavedanju, kdo smo tukaj in zdaj, hkrati pa nam pomaga osvojiti občutek nadzora nad lastnim življenjem. V napetih in stresnih situacijah poslušanje glasbe in mrmranje pomaga umiriti napetosti, nam da pogum, da se izrazimo in se soočimo z vsakodnevnimi težavami.
Prisluhnite zdravilnim zvokom narave
Narava v sebi nosi vse kar potrebujemo za preživetje. Še posebej v sodobnem svetu, pa je vračanje nazaj k naravi bistvenega pomena za naše dobro počutje.
Kako si lahko pomagamo dodatno?

Poleg vsega naštetega ob sprehodu v naravo uporabimo preproste instrumente, ki so pravzaprav del narave. Pastirska piščal ni samo okrasni izdelek. Njen  pisk bi v stanovanju lahko bil nadležen, a v naravi se lahko poigramo s svojimi otroki, se kličemo preko piskov, otroci odgovarjajo. Če se slučajno izgubijo, imajo pri sebi instrument, ki s svojim prodornim zvokom sporoča smer.

Vse dobro in veliko pozitivne energije vam želim.

 

NAVODILA ZA PISKANJE NA SOVICE IN PTIČKE:

Piščalko pravilno držimo tako, da SPREDAJ ne pokrivamo male luknjice. Spodnjo ustnico prislonimo na telo flavte, z zgornjo prekrijemo lesen ustnik in pihamo. Oglasi se navadna piščalka. Prosim, vadite, da dobite čist in jasen zvok. Če želite, da se oglasi sova, z drugo roko pokrijte dno flavte tako, da je popolnoma zaprto. Za piskanje žabe uporabite "FR" kot bi hoteli reči frača, in pihajte tako, da z jezikom ustvarite tresenje črke R. Če pokrijete, se oglasi velika žaba, če odpirate in zapirate, še ostali zvoki žabje druščine.

Veliko veselja ob piskanju. Dvakrat na leto piščalko namažite z nekaj kapljicami oljčnega olja, pustite čez noč, nato obrišite z mehko bombažno krpo. Les kanele nekoliko oksidira.


UK  Whistle proper keeping it FRONT male does not cover the holes. Lower lip engaging on the body of a flute, with the upper cover plywood mouthpiece and blown. Ads are a simple whistle. Please exercise to get clean and clear sound. If you want your ads to the owl with the other hand cover the bottom of the flute so that it is completely closed. For the whistling frogs, use the "FR" and blow it with language to create shaking the letter R. If the cover is ads-sized frog when opening and closing, remaining sounds of frogs gang.

Have fun at the beep. Twice a year a whistle Apply a few drops of olive oil, leave overnight, then wipe with a soft cotton cloth. Wood giant reed slightly oxidized.

 

 Pfeife ordnungsgemäße Führung es FRONT männlich deckt nicht die Löcher. Unterlippe auf dem Körper einer Flöte in Eingriff, wobei die obere Abdeckung Sperrholz Mundstück und geblasenem. Anzeigen sind eine einfache Pfeife. Bitte üben zu sauberen und klaren Sound. Wenn Sie Ihre Anzeigen auf die Eule mit der anderen Hand wollen bedecken den Boden der Flöte, so dass sie vollständig geschlossen ist. Für die pfeifenden Frösche und nutzen die "FR" , und blasen sie mit der Sprache zu erstellen den Buchstaben R. Schütteln Wenn die Abdeckung Anzeigen großen Frosch ist beim Öffnen und Schließen, verbleibenden Töne der Frösche Bande.

Viel Spaß beim Signalton. Zweimal im Jahr eine Pfeife, ein paar Tropfen Olivenöl Nehmen, lassen Sie über Nacht, dann mit einem weichen Baumwolltuch abwischen. Holz Känel leicht oxidiert.

 

I   Fischietto corretta tenuta è maschio ANTERIORE non copre i buchi. Labbro inferiore impegnarsi sul corpo di un flauto, con la tomaia boccaglio coperchio compensato e soffiato. Gli annunci sono un semplice fischio. Si prega di esercitare per ottenere il suono pulito e chiaro. Se volete che i vostri annunci per il gufo con l'altra mano coprire il fondo del flauto in modo che sia completamente chiuso. Per le rane fischi, utilizzare la "FR", e soffiarlo con il linguaggio per creare scuotendo la lettera R. Se il coperchio è annunci-size rana durante l'apertura e la chiusura, rimanendo suoni delle rane banda.

Buon divertimento al segnale acustico. Due volte l'anno un fischio Applicare qualche goccia di olio d'oliva, lasciare per una notte, poi pulire con un panno di cotone morbido. Legno di cana leggermente ossidato.

Pastirska piščal

V preteklosti so pastirji izdelovali piščali in si s tem krajšali čas na paši. Zaradi ohranjanja slovenske kulturne dediščine me  kot glasbenika zanima ta zanimiv in preprost instrument.
Piščal je izdelana iz posušenega brezovega, leskovega ali javorjevega lesa in piska samo en ton – pisk. Uporabljamo jo kot:

- Otroško igračo
- Spominek, ki je značilen za Slovenijo
- Darilce za obdarovanje med sošolci
- Okrasek v stanovanju
Ob obisku naših gora lahko pomaga rešiti življenje, če piskamo tri kratke piske, tri dolge in ponovimo tri kratke piske ( v Morsejevi abecedi SOS )

Zaradi načina izdelave piščalka dolgo piska, dokler je mehansko ne uničimo.

Koristne povezave
ANTON PETEK, Osebno dopolnilno delo
Šolska ulica 39, 3330 Mozirje
SLOVENIJA


Tel.: + 386 (0) 59 06 06 05
Mobitel: + 386 (0) 70 349 005

E-pošta: antonius_petek@yahoo.com